Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Đoàn Nê Long Đán - AT30425

SKU: AT30425

2,700,000đ

Tên ấm: Long Đán

Mã ấm: AT30425

Chất đất: đoàn nê

Dung tích: 160ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN