Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Đoàn Nê Phỏng Cổ - AT30426

SKU: AT30426

2,500,000đ

Tên ấm: Phỏng Cổ

Mã ấm: AT30424

Chất đất: đoàn nê

Dung tích: 150ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN