Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Mỹ Nhân Kiên Đoàn Khắc Xuân Giang Nam - AT21063

SKU: AT21063

4,200,000đ

Tên ấm: Mỹ Nhân Kiên Khắc Xuân Giang Nam 

Mã ấm: AT21063

Chất đất: đoàn nê

Dung tích: 280ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN