Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Tây Thi - AT20446

SKU: AT20446

6,500,000đ

Tên ấm: Tây Thi 

Mã ấm: AT20446

Chất đất: Chu nê

Dung tích: 180ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN