Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Tây Thi Đoàn Nê - AT30424

SKU: AT30424

2,700,000đ

Tên ấm: Tây Thi 

Mã ấm: AT30424

Chất đất: đoàn nê

Dung tích: 150ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN