Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Tây Thi Khắc Khắc Kinh Bát Nhã - AT21046

SKU: AT21046

3,800,000đ

Tên ấm: Tây Thi 

Mã ấm: AT21046

Chất đất: Chu nê

Dung tích: 200ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN