Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Thạch Biều Đường Vũ Phi Mã - AT30414

SKU: AT30414

Liên hệ

Tên ấm: Thạch Biều Đường Vũ Phi Mã

Mã ấm: AT30414

Chất đất: Chu nê nung ohuy hỏa biến

Dung tích: 250ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN