Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Thanh Xám Đoàn Ngọc Lạp Sài Thiêu - AT30416

3,500,000đ

Tên ấm: Ngọc Lạp Sài Thiêu

Mã ấm: AT30416

Chất đất: Thanh Xám Đoàn

Dung tích: 150ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN