Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Tử Nê Báo Xuân - AT10424

SKU: AT10424

3,200,000đ

Tên ấm: Báo Xuân

Mã ấm: AT10424

Chất đất: Tử nê

Dung tích: 150ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN