Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Tử Sa Thạch Biều AT21054 - Nghi Hưng , Trung Quốc

SKU: AT21054

4,200,000đ

Mã ấm : AT21054

Dáng ấm: Thạch biều

Chất đất: Tử nê

Dung tích: 220ml

Hộp và chứng thư đầy đủ

Nghệ nhân: Cường Tần

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN