Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Viên Hồ Đường Vũ - AT30415

SKU: AT30415

4,500,000đ

Tên ấm: Chu nê ohuy hỏa biến viên hồ đường vũ

Mã ấm: AT30415

Chất đất: Chu nê nung ohuy hỏa biến

Dung tích: 300ml

Nghệ nhân: Cường Tần

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN