Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Đoàn Nê Lê Hình Báo Xuân AH21040 - Nghi Hưng Trung Quốc

SKU: AH21040

8,500,000đ

Dáng ấm: lê hình báo xuân 

Chất đất: đoàn nê

Mã ấm: AH21040

Dung tích: 250ml

Nghệ nhân: Vương Huy

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Hộp và chứng thư đầy đủ

Màu:

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN