Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ấm Tây Thi - AH10401.4

SKU: AH10401.4

6,700,000đ

Tên ấm: Tây Thi 

Mã ấm: AH10401.4

Chất đất: Chu nê

Dung tích: 150ml

Nghệ nhân: Vương Huy

Hộp và chứng thư đầy đủ

Xuất xứ: Nghi Hưng- Trung Quốc

Số lượng :

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN