Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Trà xanh

Oolong

Hồng trà

Bạch trà

Phổ Nhĩ sống

Phổ Nhĩ chín

Trà Thảo Mộc

Đặt Lịch Ngay

Một người uống trà, gọi là ẩm trà
Hai người uống trà, gọi là thẩm trà
Ba người uống trà, gọi là luận trà
Nhất nhân đắc nhàn, lưỡng nhân đắc thú, tam nhân đắc vị. Bạn thích uống trà theo kiểu nào?

Đến với Đây là An Viên Trà để thưởng thức các loại trà Ngon và Lành, nuôi dưỡng tâm hồn, tăng cường sức khoẻ.